Duurzaamheid

Duurzaamheid

De manier waarop we consumeren, gaat veranderen. De consument kiest bewuster en vraagt om duurzame oplossingen. In hoog tempo worden stappen voorwaarts gezet. Zowel op gebied van productontwikkeling als bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en logistiek.

Onze visie:

Duurzaam ondernemen – veel bedrijven roepen het, te weinig doen het. Bpr retail zet vanuit een oprechte overtuiging in op duurzaamheid. Ons primaire doel: behoud van onze aarde, om de toekomst van volgende generaties veilig te stellen. Daarnaast zien we in duurzaam ondernemen ook een kans: het kan leiden tot meer efficiency, minder kosten en meer winst. Hoe wij duurzaamheid in praktijk brengen? Waar mogelijk, heeft samenwerking met gecertificeerde bedrijven de voorkeur. Ook stimuleren we hergebruik van materialen en het gebruik van materialen die minder belastend zijn voor het milieu. Dat vraagt om anders denken, anders werken. We zijn er nog lang niet; duurzaam ondernemen gaat niet zo snel als we eigenlijk zouden willen. Maar we vervullen graag een voortrekkersrol.