Tekenbureau en ontwerp

Tekenbureau en ontwerp

Uitgangspunt in ons Denken én Doen is een optimale winkelbeleving. Dit vertalen we naar een duidelijk en aansprekend ontwerp en een optimale winkellayout. Bpr retail verzorgt het tekenwerk voor uw projecten, voorzien van bouwkundige details en het gehele interieur, al dan niet uitgevoerd in een 3D-artist impression.
Daarnaast nemen we de zorg omtrent regelgeving en vergunningen van u over. We toetsen plannen aan wettelijke eisen en overleggen met welstand, bouw- en woningtoezicht, brandweer en lokale instanties.